Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá až 1000 Kč na letní tábory

29.05.2013 11:24

Vážení přátelé!

Na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny je nabídka na příspěvek pro děti na letních táborech.

Mimořádný příspěvek do výše 1 000 Kč (dle částky na platebních dokladech) může dítě získat např. na: Prázdninový letní tábor, tábor s cílenými pohybovými aktivitami a příměstský letní tábor (v počtu min. 4 dny, nemusí být po sobě jdoucí), jehož se dítě zúčastní do 31. 8. 2013. Příspěvek je možno čerpat pro děti ve věku 6–15 let (14 let + 364 dní). Uznávány budou platební doklady s datem vystavení již od 1. 1. 2013.

Bližší informace naleznete na: stánkách VZP